λάιφ γουιθάουτ μπίλντινγκς

Category: By the bug

Take angelic female voice and apply to it unstrung vocal manner of certain Johnny Rotten, use rather lilting, partially acoustic post-punk tunes with buoyant percussion, then you'll get a picture, but not quite. Because as a whole it has very original and strangely harmonious effect. Every phrase here is repeated minimum five times to boot until songs become hypnotic, and it is right: how else one can make words stick in our hollow heads? Last song on album, "Sorrow" is different and sad: "…eyes like lotus leaves, no not even like lotus leaves… don't walk away from the people you meet, don't fade without any noise… sorrow".

Είχαν έρθει για λάιβ πριν 6 χρόνια περίπου στο Αν. Τα σπάσανε και φύγανε. Σε καμία άλλη πόλη δεν έγιναν αυτά που έκαναν στην Αθήνα..

Τhod.
 

0 comments so far.

Something to say?