τζον μάους

By the bug

o john maus είναι συνεργάτης του ariel pink και παίζει πλήκτρα με τον panda bear. αυτά φτάνουν και περισσεύουν. ο ariel pink του πλέκει το εγκώμιο [με χρυσές βελόνες]:
"john maus is a maniac on a bloody crusade; a tortured evangelist on a mercenary quest to rid our world of villainous defilers of the gospel of true love. by turns shockingly infectious and disarmingly unpredictable, his music conflates a perplexing marriage of moroder's 'never ending story' and classical 12-tone renegades of 20th century past, harking THE NEW path which resurrects romance from its post-modern shackles, and reignites the promise of a better world."
το νέο άλμπουμ του έχει τίτλο love is real
και αυτό είναι το βίντεο για το tenebrae, το promo single του.
 

0 comments so far.

Something to say?